Skip to main content

Finnes det likhetstrekk på tvers av kategorier og bransjer mellom virksomheter som vinner frem i markedskonkurransen og tjener mer penger på investert kapital enn sine konkurrenter? Finnes det metoder, verktøy og tankegods som beviselig skaper varige konkurransefortrinn, uavhengig av type virksomhet? Er det måter å utvikle og implementere merkevarestrategier på som også vil skape vinnere i den digitale fremtiden?

Svaret på dette er JA. Bred forskning og praktiske case på tvers av land, markeder og kategorier peker tydelig ut grunnleggende likhetstrekk og forutsetninger for å lykkes med å bygge sterke merker som skaper varige konkurransefortrinn.

ANFO og Compete inviterer deg til vår nye merkevareskole, hvor du vil få grundig innføring i strategisk, helhetlig merkevarebygging, basert på beste praksis modeller og cases fra inn- og utland. Gjennom 3 samlinger à to dager går vi igjennom bærende teori med tilhørende cases og gruppearbeid som skal gjøre deg til en bedre merkevarebygger, enten du jobber med produktmerker, tjenestemerker eller bedriften som merkevare.

Hovedforedragsholder er Henning Karlsen som foreleser på flere høyskoler og universiteter i Europa (London Schoool of Economics, London Business School, Celsa/Sorbonne), og som for tredje år på rad har holdt keynote på World Brand Congress.

Meld deg på nå, og møte våren med verdiskapende kompetansepåfyll du kan dra nytte av i lang tid fremover!

Skolens innhold:

Konkurransestrategi og merkevareledelse i et helhetlig perspektiv, og sammenhengen mellom forretningsstrategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi for å skape tydelig rolle, differensiering og merverdi som tas helhetlig ut langs verdikjeden.

 • Forretningsstrategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi – tre sider av samme sak
 • Strategisk markedsanalyse (krav, metoder og modeller for riktig strategisk beslutningsgrunnlag)
 • Forbrukeratferd i det moderne forbrukersamfunnet
 • Merkevarebygging – hva og hvorfor
 • Merkevaren i et finansielt perspektiv og som bærer av virksomhetens konkurransekraft og verdi
 • Helhetlig strategisk ledelse/merkevareledelse
 • Produktmerkestrategi
 • Merkearkitektur: Hvordan optimalisere porteføljen
 • Strategiimplementering langs verdikjeden – hva og hvordan
 • Living-the-brand/kulturutvikling: Hvordan bygge en kultur som understøtter og leverer på strategien?
 • Strategisk innovasjon og konseptutvikling
 • Kommunikasjonsstrategi
 • Verdifastsettelse av merkevarer

Tid og sted

15-16 oktober 2018, 19-20 november 2019 og 14-15 januar 2019

Sted: Småflaskemuseet – Kirkegaten 10
Tidspunkt 09.00 – 16.00

Pris: Medlem i ANFO NOK 18.000, Ikke medlem NOK 25.000

Påmelding på ANFO sine nettsider: www.anfo.no

Leave a Reply