Skip to main content

Etter 20 år som rådgiver innen konkurransestrategi nasjonalt og internasjonalt, spør jeg meg stadig oftere om hvorfor så få norske virksomheter arbeider konseptuelt gjennomført og helhetlig. Hva er det som gjør at norske bedriftsledere er så mye mindre helhetstenkende og gjennomførte i sin tankegang enn deres internasjonale kolleger? Er det kanskje derfor Norge fostrer så få suksesser internasjonalt?

LENKE TIL ET HAV AV UTYDELIGE STRATEGIER

Leave a Reply