Skip to main content

Når Compete hjelper kunder med fremtidig forretningsstrategi kommer man ofte inn på den mest effektive måten å organisere sine merkevarer på. I dette lille epistelet ser vi nærmere på hva som er mest effektivt.

Det er også gjort begrenset forskning på lønnsomhet knyttet til merkearkitektur, men i 2011 gjennomførte Askay Rao og Robert Ruekart ved London Business School et stort studie blant Europeiske dagligvareprodusenter hvor man så på sammenhengen mellom merkearkitektur og selskapers immaterielle verdi (Tobins Q).

Resultatene  fra studien viser tydelig og signifikant at sub-branding, hvor man benytter et tydelig selskaps-/familiemerke som avsender/garantist for tydelig, ulikt posisjonerte sub-brands, har størst positiv effekt på et selskaps immaterielle verdi, og derigjennom også har størst effekt på selskapets finansielle verdi. En modell som vist under og rammet inn i rødt er således det forskning viser er mest lønnsomt for en virksomhet med flere merkevarer i sin portefølje.

Det er lett å argumentere for fortreffelighetene til både branded house, house of brands og alle muligheter der imellom. Dog er det ikke tvil om hvilken løsning som er mest effektiv, hvis man bruker forskningen som grunnpilar. Det er det alltid slik at man finner unntak, og unntaket kan jo være nettopp din bedrift.

Leave a Reply