Skip to main content

Digitaliseringen i norske virksomheter går på høygir, og er en forutsetning for fremtidig overlevelse og konkurranseevne. En stor utfordring er imidlertid at alt for mange virksomheter arbeider med digitalisering isolert uten å ha en overordnet strategisk plattform for hvordan bedriften skal differensiere seg fra sine konkurrenter og skape relevant merverdi for sine kunder. Konsekvensen er en alt for snever og kortsiktig løsningsorientering med dertil begrensede resultater for virksomhetens konkurransekraft og inntjening.

En studie som Henning Karlsen, fagansvarlig partner i Compete,  har gjort sammen med London Business School viser at virksomheter med en klar differensiering og dertil tydelig strategi har en 25% høyere avkastning på investert kapital.

Dessverre er det for få norske virksomheter som tenker, utvikles eller ledes konseptuelt helhetlig. Sammenlignet med andre land er norske virksomheter generelt sett svake på dette området. Det er kanskje den viktigste årsaken til den drepende priskonkurransen og for lave inntjeningen hos de fleste norske virksomheter i dag.

Sammen med Google ønsker Compete å invitere deg til et 2.5 timers fagseminar om digitalisering som verktøy i et større strategisk og konseptuelt bilde. Vi setter særlig fokus på hvordan virksomheter fremover må tenke og arbeide for å bygge varige konkurransefortrinn i et stadig mer digitalt og autonomt samfunn. Du vil få presentert beste praksis og cases fra inn og utland. I tillegg går vi igjennom en overordnet modell, utviklet ved London Business School for hvordan din bedrift kan arbeide for å øke egen konkurransekraft fremover.

Seminaret er bygget på ledende teori, cases og beste praksis innen strategi- og merkevareutvikling, innovasjonsledelse og -implementering.

Agenda

 • Frokost og mingling fra 08.30 til 09.00
 • Age of assistance – dekker vi forventningene til våre kunder?
  Oddgeir Garnes – Industry Lead, Google
 • Hvorfor lykkes noen bedrifter bedre enn andre?
  Henning Karlsen – Partner, Compete
 • På vei mot varige konkurransefortrinn – en helhetlig modell for strategiutvikling og implementering
  Henning Karlsen – Partner, Compete
 • Digital case study
  Bjørn Ivar Moen – CMO, Telenor Norge
 • Avslutning

Tid og sted

Fredag 24 august 2018, kl. 08.30 – 11.00
Google’s lokaler på Aker Brygge
Bryggegata 6, 4 etg.

Påmelding

Leave a Reply