Skip to main content
NETTVERK

Våre samarbeidspartnere

I Compete tror vi på at flere hoder tenker bedre enn ett. Derfor har vi en rekke partnere som vi inviterer inn i prosjektene våre når vi ønsker å presentere ekstra dimensjoner for våre kunder. Vi har samarbeid i dag med mange av de beste selskapene på sine områder i Norge. Alt for at du som kunde skal få den beste kompetansen og prosessen for å løse nettopp ditt problem.

Gture

Digital konsultering

Gture er et selskap med både lokale og globale nettverk bestående av Software utviklingspartnere og service designere innen områder som UX-/UI-/Interaksjons design og web/mobil/app utvikling. Vårt fokus er å utvikle din ide gjennom en agil prosjektledelse og kryssfunksjonelle team som bruker lokale prosjektledere med evne til å skalere globalt.

Fram Marine

Konsulentvirksomhet

Fram Marine er en konsulentvirksomhet som tilbyr et bredt spekter av tekniske og administrasjonstjenester til maritime relaterte næringer - hovedsakelig innen shipping og offshore olje- og gassindustrien. Vår tilnærming er inspirert av de anerkjente norske oppdagelsesreisende Fridtjof Nansen og Roald Amundsen, og vår logo ligner jib og klyverne til polarskuten "Fram".

Searching for Leadership

Kultur og ledelse

Mange ledere i dag opplever at utfordringene blir mer og mer komplekse og de kommer i en økende strøm. De erfarer også at verktøy som pleide å være effektive, har mistet noe av sin kraft. I denne situasjonen føler de behov for en ny tilnærming til å løse komplekse utfordringer. Searching for Leardership benytter ny innsikt innen «Adult Development» til å utforme hvordan vi samarbeider med våre klienter. Kjernen i dette er å sette team og individer i stand til å takle langt mer komplekse utfordringer enn de klarer i dag. Vi benytter våre klienters mest utfordrende oppgaver og skaper en struktur for læring og utvikling omkring disse. Resultater er at vanskelig oppgaver blir løst, våre klienter har lært en varig kompetanse og vi blir overflødige.

Arthur D. Little

Prosessledelse

Arthur D. Little har vært i forkant av innovasjon siden 1886. Vi er en anerkjent tanke leder i å knytte strategi, innovasjon og transformasjon i teknologiintensive og konvergerende bransjer. Vi navigerer våre kunder gjennom å skifte forretningsøkosystemer for å avdekke nye vekstmuligheter. Vi gjør det mulig for våre kunder å bygge innovasjonsfunksjoner og omdanne deres organisasjoner.

Våre konsulenter har sterk praktisk bransjeerfaring kombinert med god kunnskap om nøkkeltrender og dynamikk. ADL er til stede i de viktigste forretningssentrene rundt om i verden. Vi er stolte over å kunne tjene de fleste Fortune 1000-selskapene, i tillegg til andre ledende firmaer og offentlige organisasjoner.

Kyllingstad Kleveland

Juridisk rådgivning

Vi tilbyr spesialisert rådgivning til klienter inne olje og gass, offshore og oljeservice, shipping og marine næringer. Våre advokater har omfattende erfaring både nasjonalt og internasjonalt fra prosjekter innen disse bransjene.

Etableringen av Kyllingstad Kleveland svarer på et økende behov for juridisk spisskompetanse, bransjekunnskap og særlig erfaring i å håndtere komplekse og krevende prosesser. En fokusert innsats mot våre bransjer gir grunnlag for et langsiktig strategisk og operasjonelt samarbeid med våre klienter.

Firmaet er i dag et av de største og mest spesialiserte juridiske miljøene innen olje, offshore, shipping og marine næringer i Norge, og har som ambisjon å være landets faglig ledende advokatfirma for disse bransjene.

Vi vektlegger samarbeid og at våre klienter skal få nytte av firmaets samlede erfaring og kompetanse. Vårt fokus er å gi en best mulig og effektiv oppfølging med til våre klienter med tett partneroppfølging.

Mnemonic

Digital sikkerhet

Mnemonic hjelper virksomheter å administrere deres sikkerhetsrisiko, beskytte deres data og forsvare seg mot nett trusler. Vårt team av sikkerhetseksperter, produktspesialister, trussel forskere, hendelsesspesialister og etiske hackere, kombinert med vår Argus sikkerhetsplattform, sikrer et overtak mot avanserte nettangrep og beskyttelse av våre kunder.

Anerkjent av Gartner som en topp leverandør av sikkerhetssystemer, trussel etterretning og avansert målrettet angrepsgjenkjenning, er vi blant de største IT sikkerhets leverandørene i Europa, den prefererte sikkehetspartneren til de største selskapene i regionen og en sikker kilde av trussel etterretning til Europol og andre politistyrker.

Interimleder.no

Interimledelse

Interimleder AS er det ledende selskapet i Norge som har spesialisert seg på interimledelse siden 2001. Vi har hatt en jevn økning i antall oppdrag og opplever en stadig høyere modenhet i markedet for bruk av spesialiserte leverandører av interimledelse. Vårt renommé har gjort at vi har bygget opp en base på over 2 000 erfarne ledere som ønsker å gjennomføre oppdrag sammen med oss. Dette setter oss i stand til å levere gode løsninger på kort tid.