Skip to main content

Vær unik – tenk helhet

Finnes det likhetstrekk på tvers av kategorier og bransjer mellom virksomheter som vinner frem i markedskonkurransen og tjener mer penger på investert kapital enn sine konkurrenter? Finnes det metoder, verktøy og tankegods som beviselig skaper varige konkurransefortrinn, uavhengig av type virksomhet? Er det måter å utvikle og implementere konkurransestrategier på som også vil skape vinnere i den digitale fremtiden?

Svaret på dette er JA. Bred forskning og praktiske case på tvers av land, markeder og kategorier peker tydelig ut grunnleggende likhetstrekk og forutsetninger for å lykkes med å bygge sterke markedsposisjoner og varige konkurransefortrinn. Denne innsikten ønsker vi i COMPETE Consulting Group å dele med deg torsdag 29 november fra kl 08.45 til 11.00 hos oss i Bryggegata 6. Her vil du få svært nyttig og praktisk innsikt i hvordan du og din virksomhet kan arbeide for å skape økt konkurransekraft og inntjening både på kort og lang sikt.

Agenda 
Frokost og mingling fra 08.30-09.00.

Seminaret starter klokken 08.45 og varer til 10.30

  • Konkurransestrategi – hva handler det egentlig om?
  • Hva kjennetegner virksomheter som lykkes bedre enn andre over tid?
  • På vei mot varige konkurransefortrinn – en helhetlig modell for strategiutvikling og implementering
  • Cases fra inn og utland med praktiske tilnærminger og læringspoeng

Tid og sted

29 november 2018 kl 0830-10.30

Bryggegata 6, 5 etg, Aker Brygge

Foredragsholder: Henning Karlsen

Henning har hjulpet norske og internasjonale virksomheter med å utvikle og implementere sine konkurranse- og merkevarestrategier gjennom 20 år. Han foreleser både ved London School of Economics og London Business School i tillegg til å ha det faglige ansvaret for ANFOs merkevareskole.

Påmelding: trykk på her og scroll helt ned på siden.

 

Leave a Reply