Skip to main content

Compete Consulting Group

Hos Compete vil du møte senior rådgivere med tung erfaring fra topplederstillinger, akademia og corporate finance. Vi er spesialister på å lede din endringsprosess hele veien fra innsikt via strategiutvikling til implementering.

Med en faglig ideologi og en verktøykasse ingen andre selskaper i Norge besitter, hjelper vi våre kunder med å etablere og implementere strategier som tydeliggjør virksomheten, internt og eksternt, på måter som skaper opplevd differensiering, merverdi og varige konkurransefortrinn.

Vår ledestjerne

Det er et hav av utydelige strategier og strategidokumenter i norske virksomheter, uten noen klar definisjon av rolle, retning, differensiering eller gode implementeringsplaner. Strategier ender som oftest opp i festtaler og serverfyll, og ikke som  styrende verktøy for selskapets fokus, utvikling og innovasjon. Alt for få ledere evner å være tydelige i retning og valg, eller styre virksomheten innenfor en klar konseptuell ramme.

Det å skape varig konkurransekraft handler om å velge en tydelig retning og et helhetlig konsept hvor alt annet velges bort. Det krever at virksomheten blir krystallklar på hvordan den skal skape differensiering og merverdi, for hvem. 

COMPETE bistår virksomheter i å utvikle og implementere tydelige og bærekraftige strategier, som skaper opplevd differensiering og merverdi på en måte som bygger varige konkurransefortrinn.

Vi vet av erfaring at endringsprosesser krever kompetanse innen en lang rekke fagfelt. Vi har derfor samlet all nødvendig kompetanse i vårt team, slik at dere som kunder skal få en enklest mulig prosess å forholde dere til. Hos oss vil en partner alltid være ansvarlig for oppdraget og følge prosessen tett på under hele gjennomføringen.

Team

Arild Kaale

Managing Partner

Arild er managing partner i Compete Consulting Group, og har lang erfaring fra diverse kommersielle topplederstillinger. Han begynte som markedsdirektør i SAS i Sverige før han gikk over til Telenor i 2002. Her arbeidet han i fem år som markedsdirektør for B2B segmentet før han flyttet til Telenor Montenegro som CCO i 2007. Han har internasjonal erfaring som CCO i Telenors operasjoner i Bangladesh og Sverige. Sist kom han fra stillingen som CCO i Hurtigruten. I Compete arbeider Arild med finansiell analyse, strategiutvikling, endringsprosesser og lederstøtte relatert til strategi implementering og endring. Arild er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført flere lederutviklings-program ved London Business School og INSEAD.

arild@compete.no / +47 416 48 321

Henning Karlsen

Faglig ansvarlig / Partner

Henning har hjulpet norske og internasjonale virksomheter med å utvikle og implementer sine konkurranse- og merkevarestrategier gjennom 20 år. Han har på mange måter utviklet faget helhetlig merkevare-ledelse gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forretnings-strategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi.

Han har en MSc i Consumer Sociology og International Marketing & Strategy, og han foreleser både ved London Business School, London School of Economics og CELSA (Sorbonne Paris).

Henning har forsket på likhetstrekk mellom virksomheter som lykkes over tid, og er en svært attraktiv foredragsholder, med blant annet faglig ansvar for ANFOs merkevareskole.

henning@compete.no / 412 87 920

Anders Werner Skjæret

Markedsansvarlig

Med over 21 års erfaring innen salg har jeg bevist min evne til å bruke mine effektive kommunikasjonsevner for å nå mål; bygge et godt forhold til kundene, formidle informasjon tydelig, konsist, men også på en fengslende måte for å engasjere og bygge interesse og aktivt lytte til kunder for å få en god forståelse av deres krav.

Personlig, samvittighetsfull og ambisiøs, jeg bringer lidenskap og engasjement for arbeidet mitt, og leverer konsekvent resultater og utmerker meg i en rolle der eksepsjonell kommunikasjon og menneskelige ferdigheter er avgjørende. Jeg er vennlig og støttende med påvist lederegenskaper, og hjelper til med å opprettholde et positivt og godt motivert team, samtidig som jeg jobber selvstendig når det trengs, håndterer problemer trygt og tar gode beslutninger på stedet.

Geir Kronbæck

Endringsleder / Prosjektleder

Geir har lang erfaring fra ledende internasjonale merkevareselskaper innen handelsvarer. Han har hatt ledende roller globalt, regionalt og lokalt sist som leder av Nespresso Norge i 4år. I 2017 byttet han bransje til reiseliv og har siden hatt lederroller i Hurtigruten og Royal Caribbean Cruises.
Geir har spesialisert seg på å lede organisasjoner som er i kontinuerlig forbedring og som har erkjent at konstant endring er normalen for å skape kommersiell vekst.
I Compete er Geirs rolle å forankre strategi i organisasjonen gjennom å synligjøre verdiskapning av endring. Dette gjøres gjennom en implementeringsfase der eierskap til vedtatte strategier flyttes fra styret/ledelse og ut til linjen – gjøre ord om til handling. I implementeringsfasen er fokus på hvordan skape lønnsom vekst. De ulike elementene i strategien testes, evalueres og om nødvending justeres. Ved å implementere gode rutiner vil organisasjonen effektivt håndtere daglige drift, ad-hoc utfordringer og nye muligheter.
Geir er utdannet Diplom Eksport økonom ved Handelshøyskolen Bi. Han har gjennom lederutviklingsprogram ved bl.a. UNC – Kennan-Flagger Business school, Nestlé Rive Raine training centre og London business school.

geir@compete.no / 95180612

Våre verdier

Vi maksimerer verdien for våre kunder

Gjennom utstrakt bruk av innsikt og hypotesedrevet analyse, sammen med sterk operasjonell og strategisk kompetanse, sørger Compete for å maksimere konkurransekraften for våre kunder. For å sikre at kunden får et optimalt levert produkt, kjører vi alltid avslutningsintervjuer etter at oppdraget er ferdig.

Vi overholder løfter og tidsfrister

Hos Compete er fokus leveranse med høyest mulig kvalitet til gitte tidsfrister til en rimelig kompensasjon. Vi tror på kvalitetsmessige leveranser, ikke bare ord.

Vi demonstrerer kompetanse og integritet

Hos Compete tror vi sterkt på at den beste veien å bygge tillit går gjennom stadig å måle sine idealer mot de høyeste standarder. Vi har alltid en åpen og bunn ærlig dialog med våre kunder for å sikre våre leveranser, evalueringer og beslutninger. Som konsulenter er vi utsatt for en tøff konkurranse, og vi søker aktivt opp nye kunder i mange forskjellige segmenter. Vi ser på våre konkurrenter med respekt og snakker aldri ned noen av dem.

Vi viser engasjement

Hos Compete betyr engasjement energi og proaktivitet med et mål om alltid å bli bedre. Vi ser kontinuerlig etter nye potensielle løsninger på problemer som våre kunder strever med til daglig. Arbeider man hos oss, forventes det at man forstår de siste innovasjonene og hva slags påvirkning det har for våre kunder. Vi gjør alt vi kan for å forstå hverdagen til våre oppdragsgivere, slik at oppdraget løses med en kundeopplevelse i særklasse.