Compete Consulting Group

Hos Compete vil du møte senior rådgivere med tung erfaring fra topplederstillinger, akademia og corporate finance. Vi er spesialister på å lede din endringsprosess hele veien fra innsikt via strategiutvikling til implementering.

Med en faglig ideologi og en verktøykasse ingen andre selskaper i Norge besitter, hjelper vi våre kunder med å etablere og implementere strategier som tydeliggjør virksomheten, internt og eksternt, på måter som skaper opplevd differensiering, merverdi og varige konkurransefortrinn.

Vår ledestjerne

Det er et hav av utydelige strategier og strategidokumenter i norske virksomheter, uten noen klar definisjon av rolle, retning, differensiering eller gode implementeringsplaner. Strategier ender som oftest opp i festtaler og serverfyll, og ikke som  styrende verktøy for selskapets fokus, utvikling og innovasjon. Alt for få ledere evner å være tydelige i retning og valg, eller styre virksomheten innenfor en klar konseptuell ramme.

Det å skape varig konkurransekraft handler om å velge en tydelig retning og et helhetlig konsept hvor alt annet velges bort. Det krever at virksomheten blir krystallklar på hvordan den skal skape differensiering og merverdi, for hvem. 

COMPETE bistår virksomheter i å utvikle og implementere tydelige og bærekraftige strategier, som skaper opplevd differensiering og merverdi på en måte som bygger varige konkurransefortrinn.

Vi vet av erfaring at endringsprosesser krever kompetanse innen en lang rekke fagfelt. Vi har derfor samlet all nødvendig kompetanse i vårt team, slik at dere som kunder skal få en enklest mulig prosess å forholde dere til. Hos oss vil en partner alltid være ansvarlig for oppdraget og følge prosessen tett på under hele gjennomføringen.

Team

Arild Kaale

Managing Partner

Arild er managing partner i Compete Consulting Group, og har lang erfaring fra diverse kommersielle topplederstillinger. Han begynte som markedsdirektør i SAS i Sverige før han gikk over til Telenor i 2002. Her arbeidet han i fem år som markedsdirektør for B2B segmentet før han flyttet til Telenor Montenegro som CCO i 2007. Han har internasjonal erfaring som CCO i Telenors operasjoner i Bangladesh og Sverige. Sist kom han fra stillingen som CCO i Hurtigruten. I Compete arbeider Arild med finansiell analyse, strategiutvikling, endringsprosesser og lederstøtte relatert til strategi implementering og endring. Arild er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført flere lederutviklings-program ved London Business School og INSEAD.

arild@compete.no / +47 416 48 321

Henning Karlsen

Faglig ansvarlig / Partner

Henning har hjulpet norske og internasjonale virksomheter med å utvikle og implementer sine konkurranse- og merkevarestrategier gjennom 20 år. Han har på mange måter utviklet faget helhetlig merkevare-ledelse gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forretnings-strategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi.

Han har en MSc i Consumer Sociology og International Marketing & Strategy, og han foreleser både ved London Business School, London School of Economics og CELSA (Sorbonne Paris).

Henning har forsket på likhetstrekk mellom virksomheter som lykkes over tid, og er en svært attraktiv foredragsholder, med blant annet faglig ansvar for ANFOs merkevareskole.

henning@compete.no / 412 87 920

Heidi Furuheim

Endringsleder

Heidi har 20 års erfaring med å lede endringer hos mellomstore og store internasjonal selskaper som Hurtigruten, Aker Solutions IT Business Services (Norges ukjente IT-gigant), Dell og Deutsche Post DHL. Hun har jobbet som roller senior prosjekt leder, senior programleder, porteføljestyrer og eller hatt linje ansvar opp til direktørnivå. Bransjeerfaring fra logistikk og transport, retail, automotive, olje og gass, IT teknologi og -tjenester.
Heidi har sin utdannelse fra BI, er bedriftsøkonom og har høyskolekandidat i metode og språk (fransk). Hun er språksterk, og behersker engelsk meget godt samt er flytende i tysk. Hun har vært utstasjonert i Sveits og Tsjekkia, og har totalt 8 års internasjonal erfaring. Heidi har ett flertall tyngre sertifiseringer innen prosjekt- og programledelse samt porteføljestyring (Prince2, MSP, MoP, P3O) og sist men ikke minst er Heidi sertifisert i digital forretnings transformasjon og digitalt lederskap av nye teknologier.
I Compete arbeider Heidi med ledelse og gjennomføring av endring ute hos våre kunder. Heidi hjelper kundene med å eksekvere på strategiske mål og plan. Hun trives godt i grensesnittet mellom forretning og IT, og har opparbeidet seg betydelig kompetanse på implementering og forbedringer av arbeidsprosesser, IT infrastruktur, IT tjenester, IT systemer og helhetlig IT drift. Hun har meget god forretningsforståelse, og setter seg raskt inn i selskapers styrker og utfordringer. Heidi anvender, og tilpasser anerkjente transformasjons rammeverk til den enkelte kundes behov, og er en katalysator for transformasjonsløp og større digitale endringer.

heidi@compete.no / 406 25 110

Morten Micalsen

Senior Rådgiver

Morten har over 25 års erfaring fra analyse, strategi, kommunikasjon, media og ledelse. Han har ledet flere snuoperasjoner og har over 10 års erfaring som CEO. Sist kom han fra stillingen som CEO i MTG TV, der han ledet TV3, Viasat4, TV6 og Viafree i Norge. I tillegg til 10 års erfaring som foreleser i forbrukeratferd, metode og kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, har Morten ledet et av Norges største forskningsprosjekter innen kommunikasjonseffektivitet.

Morten liker utfordringer som krever både analyse og kreativitet, der finansielle mål knyttes mot strategier som skaper energi og konkurransekraft. Han kan vise til meget gode resultater med dette rammeverket.

Morten har Master-utdanning i strategi, kommunikasjon og ledelse, og er tildelt både Mediaforums Herderspris, Fagpresseprisen og Kreativt Forums Hederspris for effektiv kommunikasjon (Stella).

Geir Kronbæck

Endringsleder / Prosjektleder

Geir har lang erfaring fra ledende internasjonale merkevareselskaper innen handelsvarer. Han har hatt ledende roller globalt, regionalt og lokalt sist som leder av Nespresso Norge i 4år. I 2017 byttet han bransje til reiseliv og har siden hatt lederroller i Hurtigruten og Royal Caribbean Cruises.
Geir har spesialisert seg på å lede organisasjoner som er i kontinuerlig forbedring og som har erkjent at konstant endring er normalen for å skape kommersiell vekst.
I Compete er Geirs rolle å forankre strategi i organisasjonen gjennom å synligjøre verdiskapning av endring. Dette gjøres gjennom en implementeringsfase der eierskap til vedtatte strategier flyttes fra styret/ledelse og ut til linjen – gjøre ord om til handling. I implementeringsfasen er fokus på hvordan skape lønnsom vekst. De ulike elementene i strategien testes, evalueres og om nødvending justeres. Ved å implementere gode rutiner vil organisasjonen effektivt håndtere daglige drift, ad-hoc utfordringer og nye muligheter.
Geir er utdannet Diplom Eksport økonom ved Handelshøyskolen Bi. Han har gjennom lederutviklingsprogram ved bl.a. UNC – Kennan-Flagger Business school, Nestlé Rive Raine training centre og London business school.

geir@compete.no / 95180612

Erik Wergeland

Strategisk salg

Erik har 25 år erfaring fra i IT-bransjen. Han har en lang og bred erfaring fra salg og markedsføring og er ekspert på både å finne gode løsninger og bygge relasjoner.
Siste 4 årene har han jobbet for Holtskog AS og vært ansvarlig for salg og markedsføring av kurs, foredrag og konferanser.
Han har en Bachelor of International Marketing fra BI

erik@compete.no / 954 25 133

Bernhard H. Hilmarsen

Bernhard er eier av TonMar AS, partner i Searching for Leadership Ltd og associate partner i Fram Advisors. Han har lang erfaring fra olje og gass samt som konsulent med fokus på endringsledelse. Siden 2005 har han jobbet med lederutvikling, omstilling og kulturbygging gjennom eget selskap. Han startet i Exxon i 1983 i Stavanger og jobbet med feltøkonomi. I 1987 gikk han over til enhet for og markedsføring og jobbet med strategisk planlegging, IT drift og innføring av SAP. I 1997 startet han i Gemini Consulting og hadde ansvar for programrådgivning for Statoils SAP-innføring. Fra 2000 til 2005 ledet han Olje- og Gassdivisjonen i Capgemini. I 2008/2009 ledet han er betydelig reorganisering av flåteoperasjoner for et shippingfirma i Kuala Lumpur. Bernhard har utviklet dyp innsikt i ledelse og omstilling, blant annet via sertifisering som CTI-coach. Han har også gjennomført et sertifiseringsprogram hos Minds at Work, et institutt eid av professor emeritus Robert Kegan ved Harvard. Bernhard er sivilingeniør fra NTNU.

bernhard@searchingforleadership.com /+47 920 50 100

Våre verdier

Vi maksimerer verdien for våre kunder

Gjennom utstrakt bruk av innsikt og hypotesedrevet analyse, sammen med sterk operasjonell og strategisk kompetanse, sørger Compete for å maksimere konkurransekraften for våre kunder. For å sikre at kunden får et optimalt levert produkt, kjører vi alltid avslutningsintervjuer etter at oppdraget er ferdig.

Vi overholder løfter og tidsfrister

Hos Compete er fokus leveranse med høyest mulig kvalitet til gitte tidsfrister til en rimelig kompensasjon. Vi tror på kvalitetsmessige leveranser, ikke bare ord.

Vi demonstrerer kompetanse og integritet

Hos Compete tror vi sterkt på at den beste veien å bygge tillit går gjennom stadig å måle sine idealer mot de høyeste standarder. Vi har alltid en åpen og bunn ærlig dialog med våre kunder for å sikre våre leveranser, evalueringer og beslutninger. Som konsulenter er vi utsatt for en tøff konkurranse, og vi søker aktivt opp nye kunder i mange forskjellige segmenter. Vi ser på våre konkurrenter med respekt og snakker aldri ned noen av dem.

Vi viser engasjement

Hos Compete betyr engasjement energi og proaktivitet med et mål om alltid å bli bedre. Vi ser kontinuerlig etter nye potensielle løsninger på problemer som våre kunder strever med til daglig. Arbeider man hos oss, forventes det at man forstår de siste innovasjonene og hva slags påvirkning det har for våre kunder. Vi gjør alt vi kan for å forstå hverdagen til våre oppdragsgivere, slik at oppdraget løses med en kundeopplevelse i særklasse.