Skip to main content

Seminar

Nytt og spennende seminar fra Compete

Økt konkurransekraft og høyere lønnsomhet

Virksomhetens helhetlige strategiske innretning, fokus og utvikling

Agenda for seminaret er:

  • Faglig bakteppe: Hva avgjør om man lykkes i et marked?
  • Beviselige likhetstrekk blant virksomheter som lykkes bedre enn andre over tid
  • Hvordan finne frem til de mest relevante og attraktive strategiske mulighetsrommene for utvikling og vekst?
  • Hvordan kan man kartlegge en strategis attraktivitet i markedet?
  • Hvordan benytte avanserte statistiske metoder til markedstilbuds- og prisoptimalisering?

I samarbeid med London Business School har Henning Karlsen i Compete ledet et stort forskningsprosjekt over de siste 6 årene for å identifisere likhetstrekk blant merkevarer og virksomheter som er mer lønnsomme enn sine bransjekonkurrenter over tid. Funnene er tydelige og vil komme til å prege både strategi og merkevarefaget fremover, spesielt hvordan man arbeider med innsikt, strategi og helhetlig konseptuell utvikling – uavhengig om merkevaren er et produkt, en tjeneste eller en bedrift.

I lys av ovenstående ønsker vi å invitere deg til et 2 timers tettpakket fagseminar om strategisk merkevarebygging, likhetstrekk blant merkevarer som lykkes bedre enn andre, og hvordan dette henger sammen med virksomhetens øvrige strategiske tilnærming. Vi vil gå igjennom både forskningsresultater, praktiske case fra ledende virksomheter i inn- og utland og strategisk verktøykasse for hvordan din virksomhet kan utvikle og implementere bærekraftige strategier som gir varige konkurransefortrinn.

Webinaret finner sted 22 november 2022 kl 09.00. Seminaret varer omtrent i to timer.

Jeg håper du har mulighet til å være med. Seminaret er gratis og uforpliktende.

Seminaret er bygget på ledende teori, cases og beste praksis innen strategi- og merkevareutvikling, generell ledelse, innovasjon og implementering.

Tid og sted

22 november 2022, 09.00-11.00

Fysisk og digitalt seminar

Villa Lysaker

Fridtjof Nansens vei 1, 1366 lysaker

Påmelding på Competeseminar.no

Om foredragsholderen

Compete er Norges faglig ledende rådgiver innen transformasjon, konkurransestrategi og merkevareledelse.

Henning Karlsen har hjulpet norske og internasjonale virksomheter med å utvikle og implementere sine konkurranse og merkevarestrategier gjennom 20 år. Han har på mange måter utviklet faget helhetlig merkevareledelse gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forretningsstrategi , konkurransestrategi og merkevarestrategi. Han foreleser både ved London Business School og London School of Economics.