Kurs og Seminar

Nytt og spennende fagseminar fra Compete

Nytt seminar: På vei mot varige konkurransefortrinn!

Likhetstrekk blant virksomheter som lykkes bedre enn andre

Compete Consulting Group har, sammen med London Business School, forsket på likhetstrekk mellom virksomheter på tvers av kategorier og bransjer som vinner frem i markedskonkurransen. I tillegg tjener de mer penger på investert kapital enn sine konkurrenter. Finnes det metoder, verktøy og tankegods som beviselig skaper varige konkurransefortrinn, uavhengig av type virksomhet?

Svaret på dette er JA. Bred forskning og praktiske case på tvers av land, markeder og kategorier peker tydelig ut grunnleggende likhetstrekk og forutsetninger for å lykkes med å bygge sterke markedsposisjoner og varige konkurransefortrinn

Compete Consulting Group inviterer til et inspirerende og tankevekkende frokostseminar der vi vil introdusere hvordan selskaper som lykkes bedre enn andre tenker. Vi vil grave dypt i verktøykassen for utvikling av en tydelig strategi og introdusere nye begreper og tanker rundt hvordan kultur og lederskap henger nøye sammen. Denne innsikten ønsker vi å dele med deg 7 februar 2020 fra kl 09.00 til 11.30 hos oss i Fridtjof Nansens vei 1 på Lysaker (Villa Lysaker).

Her vil du få svært nyttig og praktisk innsikt i hvordan du og din virksomhet kan arbeide for å skape økt konkurransekraft og inntjening både på kort og lang sikt.

Seminaret er bygget på ledende teori, cases og beste praksis innen strategi- og merkevareutvikling, generell ledelse, innovasjon og implementering.

Agenda

  • Frokost og mingling fra 08.30-09.00.
    • Velkommen
    • Hvordan skape en konkurransekraftig og unik strategi med bedriftskulturen som fundament – utvikling av en bærende ide som navet for hele organisasjonen
    • Kokebok for lederskap – hva skiller gode ledere fra dårlige.

Seminaret starter klokken 09.00 og varer til 11.30

Tid og sted

7 februar 2020, kl 09.00 – 11.30
Villa Lysaker, Fridtjof Nansens vei 1, LYSAKER

Påmelding