Kurs og Seminar

Nytt og spennende fagseminar fra Compete

Er du like utydelig som dine konkurrenter?

Vær unik – tenk helhet

Finnes det likhetstrekk på tvers av kategorier og bransjer mellom virksomheter som vinner frem i markedskonkurransen og tjener mer penger på investert kapital enn sine konkurrenter? Finnes det metoder, verktøy og tankegods som beviselig skaper varige konkurransefortrinn, uavhengig av type virksomhet? Er det måter å utvikle og implementere konkurransestrategier på som også vil skape vinnere i den digitale fremtiden?

Svaret på dette er JA. Bred forskning og praktiske case på tvers av land, markeder og kategorier peker tydelig ut grunnleggende likhetstrekk og forutsetninger for å lykkes med å bygge sterke markedsposisjoner og varige konkurransefortrinn. Denne innsikten ønsker vi i COMPETE Consulting Group å dele med deg torsdag 29 november fra kl 08.30 til 10.30 i våre lokaler på Aker Brygge (Bryggegata 6). Her vil du få svært nyttig og praktisk innsikt i hvordan du og din virksomhet kan arbeide for å skape økt konkurransekraft og inntjening både på kort og lang sikt.

Seminaret er bygget på ledende teori, cases og beste praksis innen strategi- og merkevareutvikling, innovasjonsledelse og -implementering.

Agenda

  • Frokost og mingling fra 08.30 til 08.45
  • Konkurransestrategi – hva handler det egentlig om?
  • Hva kjennertegner virksomheter som lykkes bedre enn andre over tid
  • På vei mot varige konkurransefortrinn – en helhetlig modell for strategiutvikling og implementering
  • Cases fra inn og utland med praktiske tilnærminger og læringspoeng

Tid og sted

Torsdag 29 november 2018, kl 08.30 – 10.30
Bryggegata 6, 5 etg, Aker Brygge

Foredragsholdere

Henning Karlsen
Henning er faglig ansvarlig og partner i Compete Consulting Group. Han har hjulpet norske og internasjonale virksomheter med å utvikle og implementere sine konkurranse og merkevarestrategier gjennom 20 år. Henning har på mange måter utviklet faget helhetlig merkevareledelse gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forretningsstrategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi. Han har en MSc i Consumer Sociology og International Marketing & Strategy, og han foreleser både ved London Business School, London School of Economics og CELSA (Sorbonne, Paris). Henning har forsket på likhetstrekk mellom virksomheter som lykkes over tid, og er en svært ettertraktet foredragsholder. Han er også faglig ansvarlig for ANFOs merkevareskole.

Påmelding