Skip to main content

Very rarely is cost leadership a driver of superior profitability … it could have turned out that price-based competition was systematically more profitable, or that cost leadership took precedence as a driver of superior performance – but it didn´t” – Michael Raynor og Mumtaz Ahmed.

Og ingen av oss liker å tape, selv ikke i Monopol på hytta. Eller i en badminton kamp med junior. Du lar det være jevnt en stund, og så setter du inn en sluttspurt slik at du akkurat drar seieren i land. Resultatet er lett å måle. Det er antall poeng når spillet er slutt som teller, og spillet er styrt i tid ved hjelp av en definert maksimal poengsum og et antall sett. Skulle du mot formodning tape arrangerer du selvfølgelig en omkamp. Det er nok flere som vil si at de i denne situasjonen vil tape med vilje, innimellom i hvert fall, for å gi de håpefulle motivasjon og god tro på egne ferdigheter. Men i arbeidslivet ønsker de færreste av oss å tape med vilje. Og om vi vinner eller taper er lett å måle, for måleinstrumentet heter i de fleste tilfeller budsjett. Budsjettet er en konstruksjon som hjelper oss å kontrollere suksessen månedlig, kvartalsvis, tertialvis og årlig. Og incentivene er knyttet til resultatet, i budsjettet. Og den raskeste veien til resultatoppnåelse målt mot budsjett er kostnadskutt. Vi vinner i det kortsiktige perspektivet, men taper i det langsiktige, med vilje.

Empiri forteller oss at det er svært få som klarer å etablere en vinnende strategi med kostnadslederskap. Raynor og Ahmed fra Deloitte har undersøkt mer enn 25 000 amerikanske selskaper over en periode på 40 år, og det var svært få som oppnådde bærekraftig suksess med dette strategiske veivalget. Og om det i hele tatt er en strategi å være lean og kostnadseffektiv kan nok diskuteres. Virksomheter må bruke ressurser på å utvikle helhetlige og konseptuelle strategier som skaper verdi for mennesker, på en måte som er unik relativt til de aktørene selskapet konkurrer med. Jules Goddard fra London Business School skrev glimrende om dette i november 2014 i sin artikkel ”The fatal bias” . Han viser at de som vinner har gjennomgående høyere kostnadsbase enn de som taper.

Enjoy the winner´s game!

Leave a Reply