Skip to main content

Verktøy

Strategisk plattform

Det å ha en tydelig strategisk plattform, bygget på dyp markedsinnsikt er en forutsetning for å skape varige konkurransefortrinn. COMPETE Consulting Group har sammen med London Business School utviklet en unik verktøykasse med metode og prosesser som hjelper virksomheter med å etablere et helhetlig rammeverk for å tydeliggjøre virksomheten, internt og eksternt, på måter som skaper opplevd differensiering, merverdi og varige konkurransefortrinn

I vår egen strategiske plattform har vi tydelig definert vår rolle, verdiskapning og arbeidsoppgave. Gjennom denne rammen skal vi, med vår helhetlige verktøykasse, bistå våre kunder med å bygge varige konkurransefortrinn og vinne frem i sine markeder.

Competes prosessrammeverk

En bærekraftig strategi som skaper varige konkurransefortrinn fordrer en helhetlig prosessuell tilnærming. Alt for få virksomheter er imidlertid konseptuelt, helhetlig innrettet. Konsekvensen av dette er utydelige markedsposisjoner, svak intern samhandling og for lav inntjening. Med COMPETEs prosessrammeverk kan vi bistå din virksomhet med å skape den tydelighet og helhet som kreves for å sikre ønsket markedsmessig og finansiell utvikling.

Vår research viser at det er fem distinkte kjennetegn ved suksessfulle bedrifter:

  1. Helhetlig differensiering: Tydelig konseptuell strategi – bygget utenfra og inn – som preger og fargelegger hele verdikjeden (innovasjon, ledelse, kundereise, drift/produksjon, marketing, HR…)
  2. Utvidet innsikt og forståelse: Benytter mer ressurser enn sine konkurrenter på å forstå kunder og marked (kontekstuelt)
  3. Ekstern verdiskapnings orientering: Differensiert kundemerverdi som drivkraft i strategien
  4. Normbrytende: Utfordrer og bryter etablerte bransjenormer  – Løser relevante, opplevde utfordringer, problemstillinger, frustrasjoner på relevante og annerledes måter enn konkurrentene
  5. Verdinettverk: Kontekstuell verdinettversksintegrasjon i tråd med definert kundemerverdi