En tydelig bedriftskultur er essensielt for din konkurransekraft! 

Den første delen av ovenfornevnte sitat ble skapt av strategi guruen Peter Drucker, men gjort kjent av Mark Fields (ex CEO Ford). Dog forteller den bare halvparten av sannheten. Compete Consulting Group har hjulpet mange selskaper med å tydeliggjøre deres strategier. En ting som vi kan slå fast er at en bedriftskultur kan både fremme og hemme en ønsket strategi. Det å ha en bedriftskultur som støtter opp om den retning og identitet som kreves for å realisere de mål og strategier, er avgjørende for hvor godt man lykkes med å realisere gode resultater. Ingen kultur er riktig eller gal, men den må styres i riktig retning.

Compete Consulting Group, sammen med London Business School, har forsket på likhetstrekk mellom virksomheter på tvers av kategorier og bransjer som vinner frem i markedskonkurransen. I tillegg tjener de mer penger på investert kapital enn sine konkurrenter? Finnes det metoder, verktøy og tankegods som beviselig skaper varige konkurransefortrinn, uavhengig av type virksomhet? Hvorfor er det noen selskaper som lykkes bedre enn andre? Finnes det en formel for godt lederskap og ikke minst kultur?

Svaret på dette er JA. Bred forskning og praktiske case på tvers av land, markeder og kategorier peker tydelig ut grunnleggende likhetstrekk og forutsetninger for å lykkes med å bygge sterke markedsposisjoner og varige konkurransefortrinn

Compete Consulting Group inviterer til et inspirerende og tankevekkende frokostseminar der vi vil introdusere hvordan selskaper som lykkes bedre enn andre tenker. Vi vil grave dypt i verktøykassen for utvikling av en tydelig strategi og introdusere nye begreper og tanker rundt hvordan kultur og lederskap henger nøye sammen. Denne innsikten ønsker vi å dele med deg 5 november fra kl 08.45 til 11.00 hos oss i Fridtjof Nansens vei 1 på Lysaker.

Her vil du få svært nyttig og praktisk innsikt i hvordan du og din virksomhet kan arbeide for å skape økt konkurransekraft og inntjening både på kort og lang sikt.

Seminaret er bygget på ledende teori, cases og beste praksis innen strategi- og merkevareutvikling, generell ledelse, innovasjon og implementering.

Agenda

  • Frokost og mingling fra 08.30-08.45.
    • Velkommen
    • Hvordan skape en konkurransekraftig og unik strategi med bedriftskulturen som fundament – utvikling av en bærende ide som navet for hele organisasjonen
    • Kokebok for lederskap – hva skille gode ledere fra dårlige.

Seminaret starter klokken 08.45 og varer til 11.00

Tid og sted

5 november 2019, kl 08.30 – 11.00
Villa Lysaker, Fridtjof Nansens vei 1, LYSAKER

Påmelding : Link til påmelding  (scroll nederst på siden)

Leave a Reply