Skip to main content

Hvordan ta en bedrift fra suksess i start-up fasen til en ledende posisjon internasjonalt?

Et nytt fagseminar fra Compete og Gture

Klimaet for start-ups og corporate start ups i Norge blir bare hetere og hetere.  Det er nesten en akselererende fart på antall og ikke minst vekst i teknologiselskapene som har startet opp de siste årene. I rapporten InnovateNOR fra Foreningen for innovasjonsselskaper går det frem at investeringene i oppstartsselskaper i inkubatorer er doblet, og investeringene i forskningsbaserte vekstbedrifter er tredoblet de siste to åra. Totalt ble det investert 1,1 milliarder i disse bedriftene i fjor. Rapporten viser at aktiviteten er høy i gründer hubene rundt i landet. I 2015 omsatte inkubator-selskapene for 2,7 milliarder kroner, fire ganger mer enn i 2012.

Rapporten viser at Norge ligger i front av utviklingen på viktige områder som maritim, helse og også har verdensledende selskaper innen klima, industri og teknologi. Flere av disse selskapene vil bli svært lønnsomme hjørnesteiner i fremtidens norske næringsliv, fremhever Daniel Ras-Vidal, leder i Foreningen for innovasjonsselskaper.

Ifølge amerikansk forskning feiler 50% av alle start-ups innen fem år. I Norge ser vi mange av de samme trendene, men vi er også blitt flinkere til å løfte frem våre suksesser. Norge er nå i ferd med å bli en nyskapningsnasjon. Det er lett å finne mye inspirasjon i selskaper som Kahoot, Arundo, Spacemaker, Disruptive Technologies, Huddly, Huddlestock, reMarkable, Include OS og Prosa Security.

Med flere suksesser kommer også ønske om vekst og ekspansjon. Det å gå fra en forholdsvis ustrukturert hverdag til en hverdag preget av tydelige salgs, og markedsplaner er stor for mange. Utfordringen til norske startups er som oftest svak kommersialisering, kort sagt: Det satses ikke på salg. De fleste av disse selskapene hopper glatt over fundamentet for fremtidig vekst, nemlig en klar differensiering og en dertil tydelig strategi. En studie som Henning Karlsen, fagansvarlig partner i Compete, har gjort sammen med London Business School viser at virksomheter med dette fokuset har en 25% høyere avkastning på investert kapital.

Dessverre er det for få norske corporate start ups og start-ups som tenker, utvikles eller ledes konseptuelt helhetlig. Sammenlignet med andre land er norske virksomheter generelt sett svake på dette området. Det er kanskje den viktigste årsaken til den drepende priskonkurransen og for lave inntjeningen hos de fleste norske virksomheter i dag.

Sammen med Gture ønsker vi å invitere deg til et to timers fagseminar om hva start-ups bør fokusere på når de er over den første suksessfulle fasen.  Vi setter særlig fokus på hvordan virksomheter fremover må tenke og arbeide for å bygge varige konkurransefortrinn i et stadig mer digitalt og autonomt samfunn. Du vil få presentert beste praksis og cases fra inn og utland. I tillegg går vi igjennom en overordnet modell, utviklet ved London Business School for hvordan din bedrift kan arbeide for å øke egen konkurransekraft fremover.

Seminaret er bygget på ledende teori, cases og beste praksis innen strategi- og merkevareutvikling, innovasjonsledelse og -implementering.

Agenda

 • Frokost og mingling fra 08.30 til 08.45
 • Hvorfor lykkes noen bedrifter bedre enn andre?
  Henning Karlsen – Partner, Compete
 • På vei mot varige konkurransefortrinn – en helhetlig modell for strategiutvikling og implementering
  Henning Karlsen – Partner, Compete
 • Operasjonelle suksesskriterier etter selskapets første salg
  Rolv-Erik Spilling, Founder og Partner i Gture
 • Fra ringetoner til musikk streaming – historien om transformasjonen av Aspiro til Wimp/Tidal
  Gunnar Sellæg, Partner Spring Capital

Tid og sted

Onsdag 19 september 2018, kl 08.30 – 10.30
Bryggegata 6, 5 etg, Aker Brygge

Påmelding: trykk her og scroll nederst på neste side

Foredragsholdere

Henning Karlsen
Henning har hjulpet norske og internasjonale virksomheter med å utvikle og implementere sine konkurranse og merkevarestrategier gjennom 20 år. Han har på mange måter utviklet faget helhetlig merkevareledelse gjennom å tydeliggjøre sammenhengen mellom forretningsstrategi, konkurransestrategi og merkevarestrategi. Han har en MSc i Consumer Sociology og International Marketing & Strategy, og han foreleser både ved London Business School, London School of Economics og CELSA (Sorbonne, Paris). Henning har forsket på likhetstrekk mellom virksomheter som lykkes over tid, og er en svært ettertraktet foredragsholder. Han er også faglig ansvarlig for ANFOs merkevareskole.

Rolv-Erik Spilling
Rolv-Erik er COO og medstifter av Gture AS, et spennende digitalt tjenesteselskap. Han har over 25 års ledererfaring fra internett og telekom bransjen. I tillegg har han de siste årene arbeidet med tidligfase investeringer gjennom Gvalueinvest AS og etablering av forskjellige start-ups som GoDigital China og Tise. Han har ledet Alcatel sin nordiske internett satsning, og har hatt forskjellige lederposisjoner gjennom 15 år i Telenor. Her har han ledet bedriftsmarkedet i Norge, CTO i Telenor Norge, og senest CEO i Telenor Digital AS og konserndirektør med ansvar for Telenor sine digitale virksomheter globalt. Rolv-Erik har bred erfaring fra styrearbeid gjennom tidligere og nåværende styreposisjoner i selskap som Norwegian Finance Holding, Telenor Sweden, Telenor Broadcast og The Future Group. Han har en mastergrad i Matematikk fra NTNU og har gjennomført flere ledelsesprogrammer ved Insead og London Business School.

Gunnar Sellæg
Gunnar er partner i Spring Capital, et investeringsfirma som fokuserer på å hjelpe selskaper som allerede har hatt en viss suksess som start-up til å tenke det neste store steget. Han har har lang erfaring med operativ og strategisk ledelse innen digitale virksomheter. Han ledet Aftenposten Multimedia før han gikk over til Aspiro som forretningsutvikler og senere CEO. Under hans ledelse endret bedriften fokus fra å kun levere ringetoner til å bli den femte største aktøren innen streaming av musikk. Videre har han hatt flere konsernlederroller i Telenor, senest som EVP og Chief Marketing Officer. Gunnar er sivilingeniør innen kjemi fra NTNU.

Leave a Reply